Chủ nghĩa Mác chấm dứt thời kì “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: VH
Ông Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: VH
Ông Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: VH
Lên top