Google đang tìm hiểu các bước để mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  và ông Kent Walker - Phó Chủ tịch tập đoàn Google. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Kent Walker - Phó Chủ tịch tập đoàn Google. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Kent Walker - Phó Chủ tịch tập đoàn Google. Ảnh: Thành Chung.
Lên top