Vì sao Bộ TNMT loại Formosa ra khỏi danh sách thanh tra năm 2018?

Bộ TNMT loại Formosa ra khỏi danh sách thanh tra năm 2018. Ảnh: PV
Bộ TNMT loại Formosa ra khỏi danh sách thanh tra năm 2018. Ảnh: PV
Bộ TNMT loại Formosa ra khỏi danh sách thanh tra năm 2018. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM