Đừng để bấm nút xong rồi “lấy dây buộc mình”

ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh.
ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh.
ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh.
Lên top