Sửa 37 luật cùng lúc là rất khó

ĐBQH Trần Anh Tuấn (TPHCM) tham gia thảo luận ở tổ chiều 24.10.
ĐBQH Trần Anh Tuấn (TPHCM) tham gia thảo luận ở tổ chiều 24.10.
ĐBQH Trần Anh Tuấn (TPHCM) tham gia thảo luận ở tổ chiều 24.10.
Lên top