Đưa liệt sĩ về với người thân

Thành cổ Quảng Trị dịp lễ tưởng niệm 27.7. Ảnh: HƯNG THƠ
Thành cổ Quảng Trị dịp lễ tưởng niệm 27.7. Ảnh: HƯNG THƠ
Thành cổ Quảng Trị dịp lễ tưởng niệm 27.7. Ảnh: HƯNG THƠ