Dự kiến điểm chuẩn vào các trường công an bằng hoặc cao hơn năm ngoái

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Thư ký hội đồng tuyển sinh Tổng cục chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an (Ảnh: HN)
Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Thư ký hội đồng tuyển sinh Tổng cục chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an (Ảnh: HN)
Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Thư ký hội đồng tuyển sinh Tổng cục chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an (Ảnh: HN)
Lên top