Dự án càng lớn, lãng phí càng nhiều

Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, hậu quả của lãng phí thậm chí còn nặng nề hơn tham nhũng. Ảnh: P.V
Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, hậu quả của lãng phí thậm chí còn nặng nề hơn tham nhũng. Ảnh: P.V
Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, hậu quả của lãng phí thậm chí còn nặng nề hơn tham nhũng. Ảnh: P.V