Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Dự án càng lớn, lãng phí càng nhiều

Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, hậu quả của lãng phí thậm chí còn nặng nề hơn tham nhũng. Ảnh: P.V
Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, hậu quả của lãng phí thậm chí còn nặng nề hơn tham nhũng. Ảnh: P.V