Đồng Tháp: Khởi công công trình Tượng đài Tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954

Lễ khởi công công trình Tượng đài  Tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954.
Lễ khởi công công trình Tượng đài Tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954.