Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – Tấm gương ngời sáng của giai cấp công nhân

Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.C.A
Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.C.A
Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.C.A
Lên top