"Doanh nghiệp ngồi khoe với nhau về... thành tích trốn thuế"

ĐBQH Dương Quốc Anh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội.
ĐBQH Dương Quốc Anh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội.
ĐBQH Dương Quốc Anh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội.
Lên top