Khách “tour 0 đồng” lại ồ ạt qua Móng Cái, kẹt cứng trên vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long là điểm ưa thích nhất của du khách Trung Quốc. Du khách đợi xuồng đến đón để tới một bến tạm khác rồi đi tiếp đò vào hang Luồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Hạ Long là điểm ưa thích nhất của du khách Trung Quốc. Du khách đợi xuồng đến đón để tới một bến tạm khác rồi đi tiếp đò vào hang Luồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Hạ Long là điểm ưa thích nhất của du khách Trung Quốc. Du khách đợi xuồng đến đón để tới một bến tạm khác rồi đi tiếp đò vào hang Luồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top