Đề nghị tập đoàn Đức nghiên cứu thí điểm công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn SAP. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn SAP. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn SAP. Ảnh: VGP.
Lên top