Đề nghị giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chính trong quản lý nợ công

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh: QH)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh: QH)