Đề án quy hoạch báo chí: Giảm số lượng báo không hiệu quả, có nhiều sai phạm

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết Bộ TTTT đang hoàn thiện lại đề án quy hoạch báo chí.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết Bộ TTTT đang hoàn thiện lại đề án quy hoạch báo chí.