ĐBSCL cần cơ chế chính sách vượt trội

Thu hoạch lúa ở ĐBSCL (ảnh: P.V)
Thu hoạch lúa ở ĐBSCL (ảnh: P.V)