ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói rõ về “người chết vẫn phải đóng thuế”

Theo ĐB Lưu Bình Nhưỡng, người chết không phải nộp thuế mà người thừa kế phải nộp thuế nếu người chết còn nợ.
Theo ĐB Lưu Bình Nhưỡng, người chết không phải nộp thuế mà người thừa kế phải nộp thuế nếu người chết còn nợ.
Theo ĐB Lưu Bình Nhưỡng, người chết không phải nộp thuế mà người thừa kế phải nộp thuế nếu người chết còn nợ.
Lên top