ĐBQH: "Bữa cơm hòa giải, đối thoại tại nhà hàng, ai chịu chi phí"?

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) góp ý tại Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) góp ý tại Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) góp ý tại Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Lên top