Đại sứ Việt Nam trúng cử Tổng Thư ký thứ 7 của Kế hoạch Colombo

Đại sứ Phan Kiều Thu chụp ảnh cùng Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe (thứ hai từ phải sang). Ảnh: BNG
Đại sứ Phan Kiều Thu chụp ảnh cùng Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe (thứ hai từ phải sang). Ảnh: BNG
Đại sứ Phan Kiều Thu chụp ảnh cùng Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe (thứ hai từ phải sang). Ảnh: BNG