Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ tại một số nước

Lên top