Đại sứ Việt Nam nêu vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc

Đại sứ Nguyễn Phương Nga trong một lần phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: VNMission New York
Đại sứ Nguyễn Phương Nga trong một lần phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: VNMission New York