Đại biểu Quốc hội: Bao cát bỏ trong hẻm thì thấy, biệt phủ xây trái phép thì không

ĐB Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang).
ĐB Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang).
ĐB Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang).
Lên top