Đa phần các ý kiến đồng ý với Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Lên top