Củng cố nền tảng vĩ mô, khơi thông các động lực tăng trưởng, duy trì đà phát triển của nền kinh tế

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Lên top