Công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC “cơ bản hoàn tất”

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn