CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG:

Hoạt động trong Tuần lễ Cấp cao APEC cần mang dấu ấn Việt Nam

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu trong phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia APEC 2017.  Ảnh: HỒNG NGUYỄN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu trong phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Ảnh: HỒNG NGUYỄN
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu trong phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Ảnh: HỒNG NGUYỄN