Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ

Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 6. Ảnh Nchmf.gov.vn
Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 6. Ảnh Nchmf.gov.vn
Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 6. Ảnh Nchmf.gov.vn
Lên top