Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ

Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 6. Ảnh Nchmf.gov.vn
Dự báo vị trí và đường đi của Bão số 6. Ảnh Nchmf.gov.vn