Siêu bão Mangkhut giật trên cấp 17 đã vào biển Đông và trở thành cơn bão số 6

Siêu bão Mangkhut đang tạo ra vùng gió mạnh đặc biệt nguy hiểm trên vùng biển bắc Biển Đông
Siêu bão Mangkhut đang tạo ra vùng gió mạnh đặc biệt nguy hiểm trên vùng biển bắc Biển Đông
Siêu bão Mangkhut đang tạo ra vùng gió mạnh đặc biệt nguy hiểm trên vùng biển bắc Biển Đông

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top