Ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ VHTTDL

Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh: Bộ VHTTDL
Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh: Bộ VHTTDL
Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh: Bộ VHTTDL
Lên top