Tăng trưởng về kinh tế của tỉnh Quảng Trị đứng thứ 16 của cả nước

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu khai mạc tại Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu khai mạc tại Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu khai mạc tại Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top