Công an 4 tỉnh giáp biên giới Việt - Trung ký kết ngăn chặn tội phạm vùng biên

Công an Quảng Ninh tiếp từ Công an Trung Quốc một nạn nhân của vụ buôn bán người
Công an Quảng Ninh tiếp từ Công an Trung Quốc một nạn nhân của vụ buôn bán người
Công an Quảng Ninh tiếp từ Công an Trung Quốc một nạn nhân của vụ buôn bán người
Lên top