Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Còn nhiều băn khoăn về việc tiếp nhận tố cáo qua điện thoại

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp