Tiết lộ họ tên người tố cáo: Chế tài xử lý ra sao?

Sau khi bị công khai danh tính, hai GV Trường THPT TX Bình Long (người tố cáo) đã bị kỷ luật. Ảnh: PV
Sau khi bị công khai danh tính, hai GV Trường THPT TX Bình Long (người tố cáo) đã bị kỷ luật. Ảnh: PV
Sau khi bị công khai danh tính, hai GV Trường THPT TX Bình Long (người tố cáo) đã bị kỷ luật. Ảnh: PV