Con dưới 36 tháng tuổi sẽ được theo bố vào trại giam?

ĐB Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình)
ĐB Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình)
ĐB Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình)