Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn
ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn
ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn
Lên top