Chỉ cấm ép uống rượu bia với người dưới 18 tuổi, vậy trên 18 tuổi ép nhau thoải mái?

ĐB Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận). Ảnh PV
ĐB Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận). Ảnh PV
ĐB Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận). Ảnh PV
Lên top