Cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ

Trước đình Tân Thông, các bô lão của làng xóm đứng trước cổng đình đợi để tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải lần cuối.
Trước đình Tân Thông, các bô lão của làng xóm đứng trước cổng đình đợi để tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải lần cuối.
Trước đình Tân Thông, các bô lão của làng xóm đứng trước cổng đình đợi để tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải lần cuối.
Lên top