Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lễ di quan cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: VGP
Lễ di quan cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: VGP