Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lễ di quan cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: VGP
Lễ di quan cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: VGP
Lễ di quan cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: VGP