Chủ tịch tỉnh “nóng mặt” vì bị giả chữ ký khai thác đất trái phép

Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khi phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND đã rất bức xúc trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khi phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND đã rất bức xúc trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khi phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND đã rất bức xúc trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top