Chủ tịch SOM APEC 2017 thông tin về tầm quan trọng của APEC đối với Việt Nam

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch SOM APEC Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói về  APEC và năm APEC Việt Nam 2017
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch SOM APEC Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói về APEC và năm APEC Việt Nam 2017
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch SOM APEC Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói về APEC và năm APEC Việt Nam 2017
Lên top