Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Sản phẩm bà con làm ra rất ngon, nhưng giá bán lại thấp”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trả lời ý kiến các cử tri (ảnh: P.V)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trả lời ý kiến các cử tri (ảnh: P.V)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trả lời ý kiến các cử tri (ảnh: P.V)
Lên top