Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Pháp

Thủ tướng Édouard Philippe và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Sơn Tùng.
Thủ tướng Édouard Philippe và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Sơn Tùng.
Thủ tướng Édouard Philippe và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top