Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chính thức cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh

Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH)
Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH)