Chiến lược vaccine của Bắc Ninh: Ưu tiên hàng đầu cho công nhân

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top