Bắc Ninh: Tạm đình chỉ chủ tịch xã ký giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch

Lên top