Các toà án đã chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang. Ảnh: KT/VOV
Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang. Ảnh: KT/VOV
Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang. Ảnh: KT/VOV
Lên top