Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Các chức danh sẽ do Bộ Chính trị quyết định

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: N.Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: N.Bắc)