Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kỷ niệm 19 năm ngày thành lập

Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở làm việc.
Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở làm việc.