Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tôi đề nghị làm đến cùng vụ cục phó mất tiền

Họp báo Chính phủ thường kỳ (Ảnh: XH)
Họp báo Chính phủ thường kỳ (Ảnh: XH)