Bộ trưởng Tài chính giải trình trước Quốc hội về đề xuất đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: QH
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: QH
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: QH