Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ trưởng Tài chính giải trình trước Quốc hội về đề xuất đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: QH
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: QH